< หน้าก่อนหน้า / ระบบนวัตกรรมทางการเงินเพื่อการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี ฉพ.2 ปรับปรุงใหม่ >

ระบบนวัตกรรมทางการเงินเพื่อการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี ฉพ.2 ปรับปรุงใหม่

Rating:
0
หมวด: 600 หมวดเทคโนโลยี หรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์
หมวดรอง: 650 การบริหารจัดการและการประชาสัมพันธ์
ISBN: 978 616 314 373 0
สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้แต่ง: รศ ดร.จารุณี วงศ์ลิมปิยะรัตน์
ปีที่พิมพ์: 2561
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter