< หน้าก่อนหน้า / การตรวจสอบระบบสารสนเทศ ฉพ.2 แก้ไขปรับปรุง >

การตรวจสอบระบบสารสนเทศ ฉพ.2 แก้ไขปรับปรุง

Rating:
0
หมวด: คอมพิวเตอร์
ISBN: 978 616 314 626 7
สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้แต่ง: รศ ดร.นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา
ปีที่พิมพ์: 2563
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter