< หน้าก่อนหน้า / คู่มือการเขียนงานทางวิชาการ ฉพ.2 >

คู่มือการเขียนงานทางวิชาการ ฉพ.2

Rating:
0
หมวด: 800 หมวดวรรณคดี
หมวดรอง: 800 วรรณคดี
ISBN: 978 616 314 475 1
สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้แต่ง: รศ ดร.โกวิท ชาญวิทยาพงศ์
ปีที่พิมพ์: 2562
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter