< หน้าก่อนหน้า / เทคนิควิจัยด้านการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม >

เทคนิควิจัยด้านการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม

Rating:
0
หมวด: การศึกษา
ISBN: 978 616 314 382 3
สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้แต่ง: รศ ดร.อรพรรณ คงมาลัย
ปีที่พิมพ์: 2561
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter