< หน้าก่อนหน้า / การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี ฉพ.1 >

การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี ฉพ.1

Rating:
0
หมวด: 600 หมวดเทคโนโลยี หรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์
หมวดรอง: 650 การบริหารจัดการและการประชาสัมพันธ์
ISBN: 9786163141095
สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้แต่ง: รศ.ดร.มณฑลี ศาสนนันทน์
ปีที่พิมพ์: 2557
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter