< หน้าก่อนหน้า / อัลกอริทึมและการประมวลผลการสร้างสรรค์ด้วยภาษาโปรเซสซิ่งเพื่อการออกแบบเชิงปฏิสัมพันธ์ >

อัลกอริทึมและการประมวลผลการสร้างสรรค์ด้วยภาษาโปรเซสซิ่งเพื่อการออกแบบเชิงปฏิสัมพันธ์

Rating:
0
หมวด: 000 หมวดวิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศและความรู้ทั่วไป
หมวดรอง: 000 วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศและความรู้ทั่วไป
ISBN: 9786163141217
สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้แต่ง: ผศ.พฤฒิพร ลพเกิด
ปีที่พิมพ์: 2557
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter