< หน้าก่อนหน้า / พันธุวิศวกรรม: เทคโนโลยีของยีน >

พันธุวิศวกรรม: เทคโนโลยีของยีน

Rating:
0
หมวด: 600 หมวดเทคโนโลยี หรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์
หมวดรอง: 660 วิศวกรรมเคมี และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
ISBN: 9786163141415
สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้แต่ง: รศ ดร.กิตติพัฒน์ อุโฆษกิจ
ปีที่พิมพ์: 2558
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter