< หน้าก่อนหน้า / เศรษฐศาสตร์สำหรับสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง >

เศรษฐศาสตร์สำหรับสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง

Rating:
0
หมวด: เศรษฐศาสตร์
ISBN: 978 616 314 315 0
สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้แต่ง: ผศ ดร.สุวดี ทองสุกปลั่ง หรรษาสุขสิน
ปีที่พิมพ์: 2560
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter