< หน้าก่อนหน้า / หลักการ กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในระดับนานาชาติเพื่อความเป็นเลิศ >

หลักการ กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในระดับนานาชาติเพื่อความเป็นเลิศ

Rating:
0
หมวด: 600 หมวดเทคโนโลยี หรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์
หมวดรอง: 650 การบริหารจัดการและการประชาสัมพันธ์
ISBN: 978 616 314 603 8
สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้แต่ง: ผศ.ดร.จตุรงค์ นภาธร
ปีที่พิมพ์: 2563
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter