< หน้าก่อนหน้า / เธอร์โมไดนามิกส์เชิงสถิติสำหรับวิศวกรรมเคมี >

เธอร์โมไดนามิกส์เชิงสถิติสำหรับวิศวกรรมเคมี

Rating:
0
หมวด: 600 หมวดเทคโนโลยี หรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์
หมวดรอง: 620 วิศวกรรมศาสตร์
ISBN: 978 616 314 465 2
สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้แต่ง: รศ ดร.ภาณุ ด่านวานิชกุล
ปีที่พิมพ์: 2562
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter