< หน้าก่อนหน้า / คู่มือเพาะปลูกง่ายขายคล่อง “เห็ดหายาก - ผักหวานป่า” >

คู่มือเพาะปลูกง่ายขายคล่อง “เห็ดหายาก - ผักหวานป่า”

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

สำนักพิมพ์  :  เพชรพินิจ  ราคาปก  :  225  บาท 
มนุษย์เรารู้จักใช้ประโยชน์จากเห็ดมานับพันปี ในประเทศจีนมีการใช้เห็ดหลินจือในการบำรุงกำลังและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายมามากกว่า 3,000 ปี นอกจากนี้แล้วจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบภาพเขียนบนผนังถ้ำในเม็กซิโกว่ามีการใช้เห็ดในการประกอบพิธีกรรมและการเฉลิมฉลอง เพื่อทำให้เกิดการเข้าภวังค์ หรือการเข้าทรง
เห็ดในกลุ่มนี้คือ เห็ดขี้วัว และเห็ดขี้ควายส่วนผักหวานป่า ก็จัดเป็นผักพื้นบ้านซึ่งเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายและนิยมบริโภคกันมานานทั่วทั้งเอเชีย
เนื่องจากมีรสชาติที่อร่อยและเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีอนาคตทางการตลาดที่ก้าวไกลไม่มีวันสิ้นสุดที่ โดยมีถิ่นกำเนิดอยู่ในไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชาและคาบสมุทรมาเลย์
ดังนั้น การรวบรวมองค์ความรู้ทั้งทางด้านเทคนิคและวิธีการเพาะเห็ดและการปลูกผักหวานป่าดังกล่าว มานำเสนอในหนังสือเล่มนี้
หวังว่าจะก่อประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับเกษตรกรยุคใหม่สืบต่อไป 
ดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.phetpraguy.com


หมวด: 600 หมวดเทคโนโลยี หรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์
หมวดรอง: 630 เกษตรศาสตร์
ISBN: 9786165784979
สำนักพิมพ์: บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด
ผู้แต่ง: นายเกษตรอินทรีย์
ปีที่พิมพ์: 2565
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter