< หน้าก่อนหน้า / การออกแบบนวัตกรรมอาหาร >

การออกแบบนวัตกรรมอาหาร

Rating:
0
หมวด: 600 หมวดเทคโนโลยี หรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์
หมวดรอง: 660 วิศวกรรมเคมี และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
ISBN: 9786163986207
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter