< หน้าก่อนหน้า / จุลชีววิทยาและการประยุกต์ >

จุลชีววิทยาและการประยุกต์

Rating:
0
หมวด: 500 หมวดวิทยาศาสตร์
หมวดรอง: 570 วิทยาศาสตร์ของสิ่งมีชีวิต ชีววิทยา
ISBN: 9786163983213
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้แต่ง: วสุ ปฐมอารีย์
ปีที่พิมพ์: 2561
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter