< หน้าก่อนหน้า / ๗ ตำนานสมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม สมเด็จพระนารายณ์มหาราช >

๗ ตำนานสมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นพระมหากษัตริย์ของไทยที่ได้รับการยกย่องและจดจำมากที่สุดพระองค์หนึ่ง ทั้งนี้เพราะพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับกรุงศรีอยุธยาและมีความมั่งคั่งจากการค้ามากที่สุดในสมัยหนึ่งของประวัติศาสตร์ไทย และที่สำคัญยังได้นำความเจริญหลากหลายเข้ามาสู่สังคมไทย จากการเจริญสัมพันธไมตรีกับชาติตะวันตก ได้แก่ ฝรั่งเศส อังกฤษ และฮอลันดา


หมวด: 900 หมวดประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
หมวดรอง: 920 ชีวประวัติ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ISBN: 978-616-376-017-3
สำนักพิมพ์: DMG Books
ปีที่พิมพ์: 2558
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter