< หน้าก่อนหน้า / ๗ ตำนานสมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม พระบาทสมเด็จพระพุทะยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช >

๗ ตำนานสมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม พระบาทสมเด็จพระพุทะยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้ซึ่งเป็นปฐมแห่งราชวงศ์จักรีที่ยิ่งใหญ่ ผู้ให้กำเนิดจุดเริ่มต้นแห่งแผ่นดินไทยและสร้างชาติบ้านเมืองตลอดจนปกป้องประเทศชาติให้รอดพ้นจากภัยพิบัติ พระองค์มีพระนามเดิมว่า ด้วง หรือ ทองด้วง เสด็จพระราชสมภพที่กรุงศรีอยุธยาในรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ก่อนที่จะเข้ารับราชการครั้งสำคัญในสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งกรุงธนบุรี ด้วยพระปรีชาสามารถทำให้พระองค์ได้ขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติครองราชย์พร้อมทั้งสถาปนาเมืองหลวงคือกรุงรัตนโกสินทร์ กล่าวได้ว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงเป็นมหาราชที่อยู่มาอย่างยาวนานถึง ๓ ราชธานีด้วยกัน


หมวด: 900 หมวดประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
หมวดรอง: 920 ชีวประวัติ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ISBN: 978-616-376-021-0
สำนักพิมพ์: DMG Books
ปีที่พิมพ์: 2558
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter