< หน้าก่อนหน้า / มีดีที่แตกต่าง โดดเด่นที่มีชัย CEO CODE ขึ้นแท่น เบอร์หนึ่ง ฯ >

มีดีที่แตกต่าง โดดเด่นที่มีชัย CEO CODE ขึ้นแท่น เบอร์หนึ่ง ฯ

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

"คนที่ยังขึ้นไม่ถึงจุดสูงสุด
อยากพิชิตความสูง
จะอดทนเข้มแข็ง
และเอาชนะอุปสรรคต่างๆ
ได้อย่างไร
CEO CODE
จะทำให้เห็นโครงสร้างการบริหารจัดการของ CEO ที่อาจแตกต่างกันด้วยวิธีคิดและมุมมองในรูปแบบของศาสตร์ของตะวันตกและตะวันออก
ที่ต่างก็มีจุดดี จุดเด่น คนละด้าน
"


หมวด: 600 หมวดเทคโนโลยี หรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์
หมวดรอง: 650 การบริหารจัดการและการประชาสัมพันธ์
สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป
ผู้แต่ง: ลิม คัมมาร์
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter