< หน้าก่อนหน้า / ไฮเทคคาถาปาฏิหาริย์ :ว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมไทย >

ไฮเทคคาถาปาฏิหาริย์ :ว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมไทย

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

ตรวจสอบและวิพากษ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างถึงรากถึงโคนตั้งแต่ อะไรคือรากฐานของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมีประโยชน์ต่อใคร อะไรคืออันตรายของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปจนถึงทำไมวิทยาศาสตร์จึงไม่ก้าวหน้าในสังคมไทย


หมวด: 600 หมวดเทคโนโลยี หรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์
หมวดรอง: 600 เทคโนโลยี หรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter