< หน้าก่อนหน้า / หาพระ หาเจ้า :รวมบทความทางวิชาการเกี่ยวกับความหมายทางสังคมและวัฒนธรรมของโบราณวัตถุและโบราณสถาน >

หาพระ หาเจ้า :รวมบทความทางวิชาการเกี่ยวกับความหมายทางสังคมและวัฒนธรรมของโบราณวัตถุและโบราณสถาน

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

อธิบายเชิงลึกเกี่ยวกับโบราณวัตถุและโบราณสถานต่างๆ อาทิ ตำนานพยากรณ์ที่ผิดพลาด  พระพุทธสิหิงค์(ที่เชียงใหม่) พระมีหนวด  ต่อนิ้วให้พระเจ้า  กำแพงเพชรกับสุโขทัยนอนไม่เหมือนกัน ตำนานต้นโพธิ์ ฯลฯ


หมวด: 900 หมวดประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
หมวดรอง: 930 ประวัติศาสตร์ยุคโบราณ
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter