< หน้าก่อนหน้า / ห้องสมุดอีโรติก >

ห้องสมุดอีโรติก

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

รวมบทความว่าด้วยฉากอีโรติกในวรรณกรรมไทยและต่างประเทศ วิเคราะห์ด้วยทฤษฎีจิตวิเคราะห์ เช่นของฟรอยด์หรือด้วยทฤษฎีวรรณกรรมอื่นเช่นของจาค ลากอง วิเคราะห์ทั้งฉากและตัวละครในฉากร้อนๆ เป็นการนำเสนอมุมมองใหม่ทางวรรณกรรม อ่านเพลินได้สาระ


หมวด: 800 หมวดวรรณคดี
หมวดรอง: 800 วรรณคดี
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter