< หน้าก่อนหน้า / ศิลปะ-สถาปัตยกรรมคณะราษฎร :สัญลักษณ์ทางการเมืองในเชิงอุดมการณ์ >

ศิลปะ-สถาปัตยกรรมคณะราษฎร :สัญลักษณ์ทางการเมืองในเชิงอุดมการณ์

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

เป็นการศึกษาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในช่วงระหว่างปี 2475-2490 โดยผู้เขียนนิยามชื่อเรียกใหม่ว่า “ศิลปะ-สถาปัตยกรรมคณะราษฎร” เป็นการเปิดมุมมองการศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะและสถาปัตยกรรมในมิติใหม่ที่เน้นการอธิบายเชื่อมโยงไปกับความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สังคม และวัฒนธรรมในแง่มุมที่หลากหลาย


หมวด: 700 หมวดศิลปะและการบันเทิง
หมวดรอง: 700 ศิลปะและการบันเทิง
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter