< หน้าก่อนหน้า / ศิลปะชวา >

ศิลปะชวา

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

ศิลปะชวา เป็นหนังสือในชุด "ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศอาเซียน" ที่ว่าด้วยเรื่องประวัติศาสตร์ และศิลปกรรมโบราณในประเทศอินโดนีเซีย ศิลปะชวา แบ่งออกเป็นหมู่เกาะ หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงชวาตะวันออก


หมวด: 700 หมวดศิลปะและการบันเทิง
หมวดรอง: 700 ศิลปะและการบันเทิง
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter