< หน้าก่อนหน้า / ว่าด้วยการเมืองของประวัติศาสตร์และความทรงจำ >

ว่าด้วยการเมืองของประวัติศาสตร์และความทรงจำ

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

รวมบทความของอาจารย์นิธิ เอียวศรีวงศ์  วิเคราะห์ถึงการเมืองของประวัติศาสตร์ พยายามชี้ให้เห็นความยอกย้อนของเงื่อนไขบริบทแวดล้อมของการเขียน การใช้ และการรับรู้ประวัติศาสตร์ 


หมวด: 900 หมวดประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
หมวดรอง: 950 ประวัติศาสตร์เอเซีย โลกตะวันออก
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter