< หน้าก่อนหน้า / แรงไฟจากใจฝัน >

แรงไฟจากใจฝัน

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

รวมผลงานจากนักเขียนรางวัลมติชนปี 2 ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ เรื่องสั้นทั่วไป เรื่องสั้นวิทยาศาสตร์ และกวีนิพนธ์


หมวด: 900 หมวดประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
หมวดรอง: 920 ชีวประวัติ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter