< หน้าก่อนหน้า / หาไหนไม่มีเหมือน พ.1 >

หาไหนไม่มีเหมือน พ.1

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

"ในทุกขุมความรู้และประสบการณ์ทั้งหลาย ความรู้ที่มาจากปากคำของผู้หลักผู้ใหญ่ในแต่และพื้นถิ่นย่อมมีความสำคัญ เช่นเดียวกับเกล็ดชีวิตและภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดจากปากคำของ อ.กาญจนี คำบุญรัตน์ ผู้ซึ่งเคยรับราชการในอาชีพครูมาอย่างยาวนาน ซึ่งใช้ประสบการณ์ในการสอนและการเรียนชีวิตด้วยตัวเอง โดยใช้เมืองเก่าอย่าง จ.สุโขทัย อันเป็นแหล่งอาศัยและบ่มเพาะความคิดและตัวตนของท่าน หนังสือ ""หาไหนไม่มีเหมือน"" ของท่านเล่มนี้ จึงได้กล่าวถึงข้อคิดและความสำคัญของเมืองเก่าอย่าง จ.สุโขทัย นับแต่ประเพณีพื้นบ้าน รายละเอียดในการใช้ชีวิตของชาวบ้านโดยเฉพาะการหาเลี้ยงชีพด้วยการจับปลา ไม่เพียงเท่านั้น ภายในเนื้อหายังมีปรัชญาและข้อคิดต่างๆ อาทิ ปรัชญาจากการแกะมะขาม "


หมวด: 800 หมวดวรรณคดี
หมวดรอง: 800 วรรณคดี
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter