< หน้าก่อนหน้า / สร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยCamtasia Studio 7 >

สร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยCamtasia Studio 7

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

"หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณสร้างสื่อมัลติมีเดียได้ด้วยตนเองได้ไม่ยาก การแทรกเอฟเฟ็กต์แบบต่างฯให้กับวีดีโอ การสร้างโปรเจ็ค ตัดต่อ ใส่คำบรรยาย ? เพลงประกอบ ทำสื่อการเรียนสื่อการสอนให้กับ นักเรียน นักศึกษา ลูกค้า หรือพนักงาน การนำเสนอผลงานวีดีโอ และบันทึกแผ่น CD เพื่อสร้างซีดีพรีเซนเตชั่น"


หมวด: 000 หมวดวิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศและความรู้ทั่วไป
หมวดรอง: 000 วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศและความรู้ทั่วไป
สำนักพิมพ์: pichai book
ผู้แต่ง: flyings25
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter