< หน้าก่อนหน้า / ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ >

ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ


หมวด: 000 หมวดวิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศและความรู้ทั่วไป
หมวดรอง: 020 บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)
ผู้แต่ง: บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter