< หน้าก่อนหน้า / ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ(ใหม่) >

ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ(ใหม่)

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

- เป็นการศึกษาและปฏิบัติการใช้เทคนิคการอ่านเพื่อความเข้าใจเรื่องราวต่าง ๆ จากสื่อประเภทต่าง ๆ ทั้งจากเนื้อหาทางวิชาชีพ สารคดี เรื่องราวบันเทิง จากแหล่งสื่อที่หลากหลาย เช่น อินเทอร์เน็ต นิตยสาร หนังสือพิมพ์ เรื่องสั้น เรื่องราวบทความ เอกสาร คู่มือ ป้ายประกาศฉลาก และภาพประกอบ โดยใช้กลยุทธ์ในการอ่านที่เหมาะสมกับเนื้อหา ศึกษา รากศัพท์ และ วิเคราะห์โครงสร้างของประโยคเพื่อให้เข้าใจความหมายของคำและข้อความที่อ่าน


หมวด: 400 หมวดภาษาศาสตร์
หมวดรอง: 420 กาษาอังกฤษ
สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)
ผู้แต่ง: อัญชัญมณี
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter