< หน้าก่อนหน้า / สร้างเว็บไซต์ด้วย Dreamweaver >

สร้างเว็บไซต์ด้วย Dreamweaver

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้ใช้งานมือใหม่ รวมถึงผู้ที่เคยใช้งาน Dreamweaver มาก่อนในเวอร์ชั่นเก่าๆ เข้าใจกระบวนการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Dreamweaver ด้วยการลงมือสร้างเว็บไปพร้อมๆ กัน ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงการอัพโหลดเว็บขึ้นไปเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ต โดยสามารถใช้กับ CS4 และ CS5 อธิบายเนื้อหาโดยละเอียดเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลาย สามารถปฏิบัติตามได้ทันที


หมวด: 000 หมวดวิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศและความรู้ทั่วไป
หมวดรอง: 000 วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศและความรู้ทั่วไป
สำนักพิมพ์: โปรวิชั่น
ผู้แต่ง: นวอร แจ่มขำ, พรรณธิพา บ่มกลาง, หทัยรัตน์ ศรีเมือง, พรพรรณ แพฝึกฝน
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter