< หน้าก่อนหน้า / สร้างเว็บ Chic Chic ด้วยเทคนิค Photoshop+Dream+PHP >

สร้างเว็บ Chic Chic ด้วยเทคนิค Photoshop+Dream+PHP

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

หนังสือที่สอนการออกแบบและสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Photoshop และ Dreamweaver ถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงของผู้เขียน ซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อหาและเทคนิคในการออกแบบและสร้างเว็บไซต์เพื่อนำไปใช้งานได้จริง รวมถึงสอดแทรกเคล็ดลับต่างๆ ที่ทำให้เว็บไซต์ของคุณมีความสวยงามและมีประสิทธิภาพมากขึ้น


หมวด: 000 หมวดวิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศและความรู้ทั่วไป
หมวดรอง: 000 วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศและความรู้ทั่วไป
สำนักพิมพ์: โปรวิชั่น
ผู้แต่ง: พรพรรณ แพฝึกฝน
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter