< หน้าก่อนหน้า / สร้างโมเดลสามมิติด้วย SketchUp Pro 8 + V-Ray >

สร้างโมเดลสามมิติด้วย SketchUp Pro 8 + V-Ray

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

หนังสือที่รวบรวมขั้นตอนวิธีการใช้โปรแกรม Google SketchUp ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาให้ง่ายต่อการเรียนรู้และใช้งาน มีแหล่งความรู้มากมายไว้ให้ศึกษาเพิ่มเติม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสำหรับการใช้งานส่วนตัวและในเชิงพาณิชย์ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการสร้างโมเดล 3D แบบง่ายๆ พร้อมเวิร์กช็อปที่นำไปใช้ได้จริง การใช้งานร่วมกับ Google Earth และ Google Maps นำไฟล์ CAD มาสร้างเป็นโมเดล 3D นำเสนอโมเดลอย่างมืออาชีพ พร้อมการสร้างซีน และแสดงแอนนิเมชั่น เข้าใจทฤษฎีเกี่ยวกับแสงและวัสดุ พร้อมเรนเดอร์ผลงานด้วย V-Ray เพิ่มความสมจริง ครอบคลุมทั้ง Google SketchUp และ SketchUp Pro อธิบายเนื้อหาเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลาย เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น นักเรียน นักศึกษา จนถึงมืออาชีพเลยทีเดียว


หมวด: 000 หมวดวิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศและความรู้ทั่วไป
หมวดรอง: 000 วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศและความรู้ทั่วไป
สำนักพิมพ์: โปรวิชั่น
ผู้แต่ง: นพดล วศินสิทธิสุข
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter