< หน้าก่อนหน้า / วาดภาพกราฟิกด้วย Illustrator CS4 >

วาดภาพกราฟิกด้วย Illustrator CS4

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

หนังสือที่จะช่วยให้คุณเรียนรู้การวาดภาพกราฟิกตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงระดับมืออาชีพด้วย Illustrator CS4 เนื้อหาในเล่มเต็มไปด้วยคำสั่งและเครื่องมือที่ทุกคนจะได้ใช้งานจริงๆ ถ่ายทอดด้วยสำนวนภาษาอ่านง่าย พร้อมภาพประกอบและตัวอย่างหลากหลาย เข้าใจง่าย นอกจากนี้ยังมีซีดีประกอบให้คุณได้ฝึกการใช้งานได้รวดเร็วยิ่งขึ้นอีกด้วย


หมวด: 000 หมวดวิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศและความรู้ทั่วไป
หมวดรอง: 000 วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศและความรู้ทั่วไป
สำนักพิมพ์: โปรวิชั่น
ผู้แต่ง: Bunyada Chonkhuntod (บุญญาดา ช้อนขุนทด)
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter