< หน้าก่อนหน้า / รีทัชภาพบุคคล อย่างมืออาชีพ >

รีทัชภาพบุคคล อย่างมืออาชีพ

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

เนื้อหาในเล่มนี้เป็นการเอา Photoshop มาใช้ในงานด้านการรีทัช แก้ไข ตกแต่งภาพ โดยจะเน้นรีทัชภาพบุคคล โดยแบ่งเป็นหัวข้อการแก้ไขเป็นส่วนๆ ทั้งผิว ผม ตา และอีกหลากหลายกว่า 52 เวิร์คช็อป คุณจะได้เรียนรู้ตั้งแต่คำสั่ง เครื่องมือที่ต้องใช้ การลงมือรีทัช และการประยุกต์ใช้งาน รวมถึงเทคนิคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไข ปรับแต่ง ตัดต่อ ไปจนถึงการเพิ่มเอฟเฟ็คต์เลยทีเดียว ในเล่มได้อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด ถ่ายทอดเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมภาพประกอบเข้าใจง่าย สามารถปฏิบัติตามได้ทันที


หมวด: 000 หมวดวิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศและความรู้ทั่วไป
หมวดรอง: 000 วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศและความรู้ทั่วไป
สำนักพิมพ์: โปรวิชั่น
ผู้แต่ง: ทัศยาภรณ์ เกื้อนุ่น
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter