< หน้าก่อนหน้า / รวมสูตร&ฟังก์ชั่น และ Macro&VBA Excel 2010 >

รวมสูตร&ฟังก์ชั่น และ Macro&VBA Excel 2010

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

รวมเทคนิคการสร้างสูตรคำนวณตั้งแต่พื้นฐาน ไปจนถึงการคำนวณด้วยฟังก์ชั่นต่างๆ ของ Microsoft Excel รวมกว่า 300 ฟังก์ชั่น แยกเป็นหมวดหมู่ พร้อมตัวอย่างการคำนวณที่คุณสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานทางด้านต่างๆตามความเหมาะสม และแนะนำการเพิ่มความสามารถในการบันทึกคำสั่งที่ต้องทำงานซ้ำๆด้วยการบันทึกแมโคร (Macro) และเพิ่มศักยภาพให้กับ Excel ให้ใช้งานในระดับมืออาชีพด้วยการเขียนโปรแกรม VBA (Visual Basic for Application) เสริมเพิ่มเติม เพื่อให้คุณได้ศึกษาเป็นแนวทาง เผื่อมีไอเดียที่นำ Microsoft Excel มาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุดกับงานของคุณได้


หมวด: 000 หมวดวิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศและความรู้ทั่วไป
หมวดรอง: 000 วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศและความรู้ทั่วไป
สำนักพิมพ์: โปรวิชั่น
ผู้แต่ง: ดวงพร เกี๋ยงคำ
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter