< หน้าก่อนหน้า / รวมโจทย์และแบบฝึกหัดภาษา C + Java >

รวมโจทย์และแบบฝึกหัดภาษา C + Java

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

รวมโจทย์ปัญหา ตัวอย่าง และแบบฝึกหัด พร้อมเฉลยที่ละเอียด เข้าใจได้ง่าย เพื่อเพิ่มทักษะ การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C และ Java โดยมุ่งให้เกิดความเข้าใจ ประยุกต์ใช้อย่างถูกต้อง สามารถสอบผ่านได้อย่างสบาย โดยผู้อ่านสามารถฝึกฝนได้ทันที เพราะแถมคอมไพเลอร์ Net Bean มาให้พร้อมกับตัวอย่าง และแบบฝึกหัดในเล่ม


หมวด: 000 หมวดวิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศและความรู้ทั่วไป
หมวดรอง: 000 วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศและความรู้ทั่วไป
ผู้แต่ง: กิตินันท์ พลสวัสดิ์
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter