< หน้าก่อนหน้า / อัพเกรดและแก้ปัญหา Mac >

อัพเกรดและแก้ปัญหา Mac

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

อัพเกรดและจัดการปัญหา Mac อย่างมืออาชีพ - ครบถ้วนการเลือกซื้อแรมและฮาร์ดดิสก์ของ Mac - อัพเกรดแรมให้ iMac, MacBook และ MacBook Pro - อัพเกรดฮาร์ดดิสก์ให้ MacBook และ MacBook Pro - จัดการปัญหาติดตั้งและใช้งาน Mac OS X - พาร์ติชันและโคลนฮาร์ดดิสก์ด้วย Disk Utility - Mac to Mac ด้วย FireWire และ Screen Sharing - กู้ไฟล์จาก Mac เครื่องอื่น และ Time Machine - ใช้งาน Remote Disc อย่างมืออาชีพ - อ่าน/เขียนพาร์ติชัน NTFS ด้วย NTFS-3G - Windows XP/Vista & 7 ด้วย Boot Camp


หมวด: 000 หมวดวิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศและความรู้ทั่วไป
หมวดรอง: 000 วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศและความรู้ทั่วไป
ผู้แต่ง: เชนทร์ ชนะการณ์
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter