< หน้าก่อนหน้า / ออกแบบและติดตั้งเครือข่าย Wireless LAN >

ออกแบบและติดตั้งเครือข่าย Wireless LAN

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

เทคโนโลยีไร้สาย หรือ Wireless LAN เพื่อสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์ เนื้อหาครอบคลุมทุกเนื้อหาตั้งแต่ระดับพื้นฐานที่จำเป็นเกี่ยวกับ Wireless LAN โซลูชันการใช้งาน และขั้นตอนปฏิบัติในการออกแบบติดตั้งเครือข่ายไร้สาย ซึ่งข้อมูลได้จากการค้นคว้าจากแระสบการณ์ที่ได้รับจากการใช้งานจริง และถ่ายทอดด้วยข้อความที่เข้าใจง่าย เพื่อให้คุณศึกษาแล้วสามารถนำไปใช้งานได้จริง เนื้อหาประกอบด้วยเรียนรู้พื้นฐานเครือข่ายไวร์เลสแลนและความรู้ด้านคลื่นวิทยุ, เคล็ดลับการแชร์อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงไว้ใช้แบบไร้สาย, เลือกซื้อและซื้ออุปกรณ์ไวร์เลสแลนอย่างคุ้มค่า, เทคนิคการติดตั้งเครือข่ายไวร์เลสแลนในร้านกาแฟ บ้าน และออฟฟิศขนาดใหญ่, สร้างระบบรักษาความปลอดภัยให้เครือข่างไวร์เลสแลนด้วย WEP,MAC Address Filtering, XP Service Pack2


หมวด: 000 หมวดวิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศและความรู้ทั่วไป
หมวดรอง: 000 วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศและความรู้ทั่วไป
ผู้แต่ง: อ. ทรพล พูลเจริญ
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter