< หน้าก่อนหน้า / พูดภาษาอังกฤษแบบมือโปร >

พูดภาษาอังกฤษแบบมือโปร

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

"“พูดภาษาอังกฤษแบบมือโปร” คือหนังสือที่ได้รวบรวมบทสนทนาภาษาอังกฤษที่คุณสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันและชีวิตการทำงาน ตั้งแต่บทสนทนาภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานเพื่อการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ ไปจนถึงการสนทนาเพื่อการสัมภาษณ์เข้าทำงาน การพูดในที่ประชุม การนำเสนองาน การเจรจาต่อรองเชิงธุรกิจ การเจรจาเพื่อขอลาหยุดงานหรือแม้แต่การขอลาออก รวมทั้ง
บทสนทนาที่ใช้เพื่อการเข้าสังคม การพูดเพื่อแสดงความขอบคุณ และแสดงความยินดีในวาระโอกาสต่างๆ !"


หมวด: 400 หมวดภาษาศาสตร์
หมวดรอง: 420 กาษาอังกฤษ
สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท
ผู้แต่ง: ลุงไอน์สไตน์
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter