< หน้าก่อนหน้า / อัจฉริยะฉลาดเขียน >

อัจฉริยะฉลาดเขียน

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

นำเสนอวิธีและเทคนิคต่างๆ ที่จะช่วยให้คุณสามารถเขียนได้อย่างมีประสิทธิผล ตลอดจนช่วยเพิ่มพูนทักษะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเขียน ซึ่งจะทำให้คุณพร้อมที่จะลงมือเขียนและไม่กล้วที่จะต้องเขียนอีกต่อไป เริ่มจากเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับการเขียน การค้นหาความถนัดและสไตล์ ปัญหาต่างๆ ตลอดจนกฎทองในการเขียนที่จะช่วยให้งานเขียนของคุณมีเสน่ห์ดึงดูดใจ จากนั้นคุณจะได้เรียนรู้ขั้นตอนต่างๆ ที่จะช่วยให้คุณสามารถสร้างสรรค์งานเขียนของคุณได้อย่างเป็นอัจฉริยะ รวมทั้งชี้ให้เห็นถึงความผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดจากการเขียน เพื่อให้คุณเกิดความระมัดระวังในการเขียนมากยิ่งขึ้น พร้อมเกมและกิจกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นอัจฉริยะในการเขียนของคุณ ถ่ายทอดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลาย เข้าใจง่าย


หมวด: 800 หมวดวรรณคดี
หมวดรอง: 800 วรรณคดี
สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท
ผู้แต่ง: ลุงไอน์สไตน์
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter