< หน้าก่อนหน้า / ศิลปะการพูดเพื่อสร้างความร่ำรวย >

ศิลปะการพูดเพื่อสร้างความร่ำรวย

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

"หนังสือเล่มนี้ได้บอกวิธีการ แนวทางในการพูดเชิงธุรกิจ ซึ่งผู้ที่ไม่มีความรู้ทางธุรกิจ ก็สามารถศึกษาได้ เป็นการพูดติดต่อกับคนเพื่อเป็นการจูงใจ การพูดทางธุรกิจใน รูปแบบต่างๆ รวมทั้งการพูดเชิงรุกและการพูดนำเสนอแบบตั้งรับหรือเกิดการซื้อ การขายเพื่อสร้างความร่ำรวย ซึ่งจะช่วยให้ผู้พูดประสบความสำเร็จได้
"


หมวด: 800 หมวดวรรณคดี
หมวดรอง: 800 วรรณคดี
สำนักพิมพ์: พีเพิลมีเดีย
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter