< หน้าก่อนหน้า / ศิลปะการพูด 40 วิธีสู่ความสำเร็จ >

ศิลปะการพูด 40 วิธีสู่ความสำเร็จ

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

"การติดต่อสื่อสารด้วยคำพูดนับว่ามีบทบาทสำคัญ โดยเฉพาะในการสร้างความ เข้าใจ และการเจรจาให้ประสบความสำเร็จในเป้าหมายที่ต้องการ หนังสือเล่มนี้จึง เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการพูดในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งรวบรวมเทคนิคการ พูด 40 วิธี เพื่อให้สอดคล้องกับแต่ละสถานการณ์
"


หมวด: 800 หมวดวรรณคดี
หมวดรอง: 800 วรรณคดี
สำนักพิมพ์: พีเพิลมีเดีย
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter