< หน้าก่อนหน้า / ภาษาอาเซียนเล่มเดียวเอาอยู่ ! >

ภาษาอาเซียนเล่มเดียวเอาอยู่ !

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

"ภาษาอาเซียน เล่มเดียวเอาอยู่ ! หนังสือเล่มเดียวที่จะทำให้คุณ เก่งพูดภาษาของทุกประเทศ ในกลุ่มของประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทุกประโยคพื้นฐานสำคัญ ที่นำไปใช้ได้ทันที ทุกที่ ทุกสถานการณ์ เล่มเดียวครบทุกภาษา อินโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไน สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม กัมพูชา ลาว พม่า การันตีคุณภาพโดย อาจารย์เจ้าของภาษา ! "


หมวด: 400 หมวดภาษาศาสตร์
หมวดรอง: 490 ภาษาอื่นๆ
สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท
ผู้แต่ง: ฝ่ายวิชาการเอ็กซเปอร์เน็ท
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter