< หน้าก่อนหน้า / แก๊สแพง แสงแดดก็หุ้งได้ เตาพลังงานแสงอาทิตย์ >

แก๊สแพง แสงแดดก็หุ้งได้ เตาพลังงานแสงอาทิตย์

Rating:
0
หมวด: 600 หมวดเทคโนโลยี หรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์
หมวดรอง: 620 วิศวกรรมศาสตร์
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter