< หน้าก่อนหน้า / Photoshop LightRoom >

Photoshop LightRoom

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

หนังสือเล่มนี้จะสอนขั้นตอนการทำงาน แบบมืออาชีพ ตั้งแต่เริ่มถ่ายภาพไปจนถึงการตกแต่งและนำไปใช้งานจริงปรับภาพให้คมชัดขึ้น : ลดนอยให้ภาพถ่าย : แต่งสีภาพถ่ายให้สด : แต่งสีขอภาพเฉพาะจุด : รีทัชภาพถ่าย Portrail : ปรับผิวนางแบบให้เนียบเรียน :ตัดต่อภาพเปลี่ยนฉากหลัง : ปรับฟันให้ขาวสะอาด : สร้างประกายตาให้นางแบบ :สร้างภาพแบบ HDR : ตกแต่งภาพแบบ RAW : เปลี่ยนภาพสีเป็นขาวดำอย่างมือโปร :จัดการและตกแต่งภาพด้วย Lightroom : สร้างกรอบภาพก่อนโพสต์ขึ้นเว็บ :ตรวจสอบสีก่อนสั่งพิมพ์


หมวด: 000 หมวดวิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศและความรู้ทั่วไป
หมวดรอง: 000 วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศและความรู้ทั่วไป
ผู้แต่ง: สุนันทา ต่างใจ
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter