< หน้าก่อนหน้า / คิดต่างมองต่าง...จึงเห็นทางความสำเร็จ >

คิดต่างมองต่าง...จึงเห็นทางความสำเร็จ

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

"จุดเริ่มต้นที่มาจากความคิดที่ดี
ลงมือทำให้เต็มที่ ความสำเร็จ
ย่อมจะเป็นของคุณตลอดไป
"


หมวด: 600 หมวดเทคโนโลยี หรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์
หมวดรอง: 650 การบริหารจัดการและการประชาสัมพันธ์
สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป
ผู้แต่ง: ภูสยาม อินทรักษานนท์
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter