< หน้าก่อนหน้า / ทำได้แค่ 5 % ความสำเร็จก็เป็นของคุณ >

ทำได้แค่ 5 % ความสำเร็จก็เป็นของคุณ

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

"คนที่ไม่ประสบความสำเร็จมีจุดเริ่มต้นมาจากวิธีคิดที่ผิดพลาด คิดในสิ่งที่ไม่ควรคิดผิด ก็ต้องทำผิด แล้วความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้อย่างไร
"


หมวด: 600 หมวดเทคโนโลยี หรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์
หมวดรอง: 650 การบริหารจัดการและการประชาสัมพันธ์
สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป
ผู้แต่ง: ภูสยาม อินทรักษานนท์
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter