< หน้าก่อนหน้า / บริหารงานให้ได้ผล บริหารคนให้ได้งาน >

บริหารงานให้ได้ผล บริหารคนให้ได้งาน

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่มาจากการพิชิตงานแต่มาจากการชนะใจคน


หมวด: 600 หมวดเทคโนโลยี หรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์
หมวดรอง: 650 การบริหารจัดการและการประชาสัมพันธ์
สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป
ผู้แต่ง: สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter