< หน้าก่อนหน้า / คู่มือเรียนระบบปฏิบัติการ Operating System >

คู่มือเรียนระบบปฏิบัติการ Operating System

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

ทุกวันนี้คอมพิวเตอร์กลายเป็นสิ่งที่จำเป็นและมีบทบาทในชีวิตของเรามาก ทั้งด้านการศึกษา การทำงานและความบันเทิง หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายถึงระบบปฏิบัติการ ซึ่งมีความสำคัญกับคอมพิวเตอร์มาก เพราะเป็นส่วนที่ควบคุมและจัดการให้คอมพิวเตอร์ของเราทำงานตามคำสั่งได้ โดยเริ่มต้อนเนื้อหาด้วยการปูพื้นฐานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และกล่าวถึงระบบปฏิบัติในแนวกว้าง ก่อนจะเลาะลึกเนื้อหาของระบบปฏิบัติการในแต่ละส่วน
เหมาะสำหรับใช้เป็นคู่มือประกอบการเรียนวิชาระบบปฏิบัติการ และสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้การทำงานพื้นฐานของระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์


หมวด: 000 หมวดวิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศและความรู้ทั่วไป
หมวดรอง: 000 วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศและความรู้ทั่วไป
สำนักพิมพ์: โปรวิชั่น
ผู้แต่ง: อ.ชญาดา สุขเสริม
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter