< หน้าก่อนหน้า / Android App Development ฉบับสมบูรณ์ >

Android App Development ฉบับสมบูรณ์

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

เรียนรู้การพัฒนาแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ และ Tablat ระบบ Android ด้วยภาษา Java อธิบายการขั้นตอนการพัฒนาแอพพลิเคชันอย่างละเอียด สามารถประยุกต์ใช้งานได้จริง ไม่ว่าจะเป็นการใช้งาน User Interface, แอพพลิเคชันรับ-ส่ง SMS, แอพพลิเคชันใช้งาน GPS, แอพพลิเคชันทำงานติดต่อกับ Server, แอพพลิเคชันทำงานกับฐานข้อมูล เกมและการใช้งาน Sensor เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้การพัฒนาแอพพลิเคชันบน Android


หมวด: 000 หมวดวิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศและความรู้ทั่วไป
หมวดรอง: 000 วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศและความรู้ทั่วไป
ผู้แต่ง: ดร.จักรชัย โสอินทร์
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter