< หน้าก่อนหน้า / ทฤษฎีระบบปฏิบัติการ >

ทฤษฎีระบบปฏิบัติการ

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

หนังสือที่จะทำให้ผู้อ่านมีความรู้ความเข้าใจหน้าที่ และขั้นตอนการทำงานของระบบปฏิบัติการ เริ่มตั้งแต่การเรียนรู้การทำงานของระบบปฏิบัติการ ความรู้เกี่ยวกับโปรเซส เทรด และการจัดสรรซีพียู การติดตาย การจัดสรรหน่วยความจำ ระบบ Input/Output การจัดการแฟ้มข้อมูล การรักษาความปลอดภัยและป้องกันระบบ Multiple Processor พร้อมเพิ่มความรู้ความเข้าใจด้วยตัวอย่างและภาพประกอบ ตลอดจนแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ


หมวด: 000 หมวดวิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศและความรู้ทั่วไป
หมวดรอง: 000 วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศและความรู้ทั่วไป
สำนักพิมพ์: โปรวิชั่น
ผู้แต่ง: เจนศิลป์
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter