< หน้าก่อนหน้า / คู่มือเรียน WEB Programming ด้วย PHP, MySQL  และ AJAX >

คู่มือเรียน WEB Programming ด้วย PHP, MySQL  และ AJAX

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรรมที่ทำงานบนเว็บ (Web Application) โดยเริ่มตั้งแต่การแสดงผลเว็บเพจด้วย HTML การกำหนดรูปแบบการแสดงผลด้วย CSS เพื่อติดต่อกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ การใช้คำสั่ง SQL จัดการฐานข้อมูล MySQL การใช้ตัวแปรแบบคุกกี้และเซสชั่น และการใช้ AJAX มาเป็นส่วนเสริมในการเขียนโปรแกรม ในตอนท้ายของเนื้อหาแต่ละบทจะมีแบบฝึกหัดให้ทดลองปฏิบัติ อีกทั้งยังได้อธิบายการติดตั้ง AppServ การติดตั้ง SUTinsServer และการใช้งาน phpMyAdmin ไว้ในภาคผนวกด้วย


หมวด: 000 หมวดวิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศและความรู้ทั่วไป
หมวดรอง: 000 วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศและความรู้ทั่วไป
สำนักพิมพ์: โปรวิชั่น
ผู้แต่ง: คะชา ชาญศิลป์, ผศ.ดร.
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter